PHẤN FAY TẮM KHÔ CHO CHÓ MÈO

Mã số sản phẩm :
28.000₫
Là loại phấn khử mùi cho da lông thú bằng phương thức tắm khô, chuyên được dùng cho: Chó và mèo nhỏ, thường dễ bị bệnh khi tắm bằng nước. Các thú lớn đang trong thời gian bị bệnh. Làm cho thú có mùi hương dễ chịu khi không tắm bằng nước.

Là loại phấn khử mùi cho da lông thú bằng phương thức tắm khô, chuyên được dùng cho:

  • Chó và mèo nhỏ, thường dễ bị bệnh khi tắm bằng nước.
  • Các thú lớn đang trong thời gian bị bệnh.
  • Làm cho thú có mùi hương dễ chịu khi không tắm bằng nước.

Sản phẩm liên quan