LỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG CHO CHÓ MÈO 46*31*31CM

Mã số sản phẩm : LNN2501
400.000₫
Lồng vận chuyển thú cưng đi máy bay Lồng đạt tiêu chuẩn của cục hàng không cho vận chuyển thú nuôi Size 1: <5kg - Kích thước: 48*34*30cm Size 2: 5kg - 10kg - Kích thước: 55*36*36cm Size 3: 10kg - 20kg - Kích thước: 68*48*48cm Size 4: 20kg - 30kg - Kích thước: 83*58*58cm Size 5: >30kg - Kích thước: 92*65*65cm

Lồng vận chuyển thú cưng đi máy bay
Lồng đạt tiêu chuẩn của cục hàng không cho vận chuyển thú nuôi

Size 1: <5kg - Kích thước: 48*34*30cm

Size 2: 5kg - 10kg - Kích thước: 55*36*36cm

Size 3: 10kg - 20kg - Kích thước: 68*48*48cm

Size 4: 20kg - 30kg - Kích thước: 83*58*58cm

Size 5: >30kg - Kích thước: 92*65*65cm

Sản phẩm liên quan